Mo-Bo – Ett hem med integrerade mobilitetslösningar.

I projektet Mo-Bo vill vi undersöka hur arkitektur kan stötta omställningen till ett mer hållbart samhälle, med ökat delande och ökad mobilitet. Bostadprojektet Vilunda är ett projekt där vi inkluderar mobilitetslösningar som tjänster, till skillnad från att erbjuda privata parkeringsplatser för ett fåtal. Vi utforskar vad nya sociala och tekniska innovationer kan ge för konsekvenser för de rumsliga dimensionerna. Hur kan de gemensamma ytorna i huset utvecklas till att underlätta ett resursdelande liv? Projektet är ett egeninitierat forskningsprojekt, med stöd från Vinnova – Utmanings driven innovation som utvecklas parallellt med bostadsprojektet Vilunda. Utveckla processen för hur arkitektur skapas

  • Här föreslår vi ett utvecklingssamarbete som löper parallellt med pågående projektutveckling av bostäder i Upplands Väsby. Där vi utvecklar resonemang som direkt testas i en verklig miljö. Detta skapar ett unikt samarbete där allas kompetenser vägs samman

Utveckla arkitektur till dagen samhällsutmaningar

  • Vi vill skapa ett boende som stöttar ett hållbart levnadsmönster, och hållbart resande
  • Vi vill utforska de samhällsvinster som kan göras både rumsligt, resursmässigt och ekonomiskt genom mobilitetstjänster.

 

Projektparter

KTH  genom: Josefin Wangel Weithz, forskare inom hållbar stadsutveckling vid avdelningen för miljöstrategisk analys; Miriam Börjesson Rivera, forskare inom hållbar stadsutveckling vid avdelningen för miljöstrategisk analys
Upplands Väsby Kommun  genom: Mats Åberg, Planarkitekt; Annika Eriksson, Exploateringsingenjör; Anders Ström, Trafikplanerare
Laterre  Erika Lundvall, fastighetsutvecklare
Q-gruppen Gunnar Eriksson, affärschef
ModigMinoz  Åsa Minoz, expert inom innovation och cirkulär ekonomi

För att läsa mer om bostadsprojektet som vi ritar i Upplands Väsby klicka här. Här finns vår projektbeskrivning för Mo-Bo