Mariestads nya Översiktsplan

TIP har i samarbete med Nils Björling hjälpt Mariestads kommun i framtagandet av en ny översiktsplan för hela kommunen med målår 2030. Viktiga frågor i arbetet blir att konkretisera vad hållbar utveckling betyder för Mariestads tätort och landsbygd och hur man bör arbeta med planering i dessa situationer. Nu är planen ute på samråd, vill du läsa förslaget så finns det här.