Lovande ord i Almedalen för Byggemenskaper!

Föreningen för Byggemenskaper tog plats i Almedalen och lyfte frågan om mångfald inom byggandet till våra politiker. Den medverkande panelen var positivt inställda på att bereda väg för fler byggemenskaper, så det kan bli en spännande utveckling framöver med mindre tomträtter och fler aktörer.

almedalenSe den inspelade seminariet:
Byggemenskaper – den nya vägen till mångfald i stadsutvecklingen?

På Sveriges arkitekters hemsida kan du se fler filmer från Almedalen.