Kv Storstugan 2 – Flerbostadshus i Botkyrka

 

Området vid Kvarnsjön i Botkyrka utvecklas med bostäder, handel, service och park. Detta bostadshus är en av de större tillkommande byggnaderna och skapar en portik till området. Den Z-formade byggnaden har en bruttoarea om drygt 13.000 kvadratmeter och innehåller 156 lägenheter.
Projektet är utvecklat inom en befintlig detaljplan med utmanande geometri. TIP har inom Z-formen planerat en stor mängd mindre lägenheter, där byggnadens djup tas tillvara för att skapa bostadskvaliteter.

Uppdraget omfattar förslagshandling inom detaljplan, bygglovshandlingar samt 3D-modellering och utförs för Liljestrand Group.

 


PLANLÖSNINGAR

Lägenheternas planlösning är utformade med en rundgång runt våtkärnan, vilket ger en möjlighet till variation trots sin lilla storlek. Indelning av vardagsrum/sovrum kan lösas på olika sätt inom lägenheten. Lägenheterna tillvaratar djupet på en befintlig komplex Z-form vilket möjliggör samutnyttjande av hallyta med traditionell “korridor” och klädkammare. Våtkärna delar in rummen i olika zoner beroende på boendes egna preferenser.