Hälsoträdgård för Eko-Odlarna

Eko-Odlarna i Södertälje har en verksamhet som tar till vara på människors kompetens och naturens resurser. Odlingarna ger ekologiska grönsaker liksom meningsfull sysselsättning och lokal stadsutveckling.

Eko-Odlarna och TIP har nu utvecklat ett projekt där kvinnor som länge varit utan arbete ska skapa en hälsoträdgård med stöd av arkitekter, näringsliv och kommun. Genom att vidareutveckla området med en hälsoträdgård förstärks dagens spontana mötesplats och platsens gröna kvaliteter.

Processen baseras på medskapande strategier. Kvinnorna driver utvecklingen, vilket bidrar till arbetslivserfarenhet, språkträning, stärkt självkänsla och utökat nätverk. Platsen i sig skapar vardagliga möten mellan odlare och människor som arbetar och bor i närområdet.

Eko-Odlarnas Hälsoträdgård visar hur allmänna platser kan formas av medborgare och därmed stärka inflytande och integration. Staden utvecklas från lokala resurser och nätverk.

Vi söker efter finansiering och fler partners! Tips skickas gärna till anna@theoryintopractice.se