Fokus Skärholmen

Kartläggning och stadsutvecklingsstrategier i Skärholmen

Vi medverkar i ett av tre team som staden bjudit in för att utveckla strukturplanen för Fokus Skärholmen, 4000 nya bostäder i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. I samarbete med AIM – Architecture Is Made och Erik Giudice Architects har vi deltagit i stadens satsning på att pröva en ny metod för att ta fram större generella detaljplaner och processer. Ett spännande arbete där detaljplaner föregår markanvisningar prövas. Syftet är att öka volymen i bostadsbyggandet, minska detaljstyrningen i detaljplanerna och skapa snabbare planprocesser.

Vårt förslag utgår ifrån samhällsutmaningarna;

  • En ny snabbare process med bättre resultat
  • Att bygga en stad för alla
  • Att bygga en stad som inte ökar klimatpåverkan
  • Hantera ett tillstånd av konstant förändring

Vid undersökningar på plats har vi dokumenterat den befintliga strukturen, dess värden och hur den används för att ge input till arbetet med att ta fram principer för hur man gör tillägg och hur dessa kan addera kvaliteter snarare än bara begränsa tillgången på grönyta. Mer material om projektet publiceras inom kort.

Läs mer om Fokus Skärholmen på Stockholm stads hemsida.