EU samarbetet igång i Bryssel

Building Impact Zero Network, ett europeiskt samarbete och praktiskt lärande inom lokala byggtekniker. TIP medverkar i samarbetet via AES.

Anna deltog hela veckan i nätverket Building Impact Zero Network, ett europeiskt samarbete för att sprida och utveckla kunskaper om lokala arkitektur praktiker och byggnadstekniker med låga koldioxid utsläpp. Vi jobbade på gemensamma styrdokument för vårt fortsatta arbete, och planerade workshops i respektive land. Vi gjorde även ett flertal studiebesök i Bryssel där vi träffade boende och aktörer inom den belgiska självbyggeri- och kollektivboenderörelsen.

För mer information om samarbetet, kolla in på AES hemsida