DiverCity – byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet

Tillsammans med Föreningen för byggemenskaper, Chalmers Centrum för Boendets Arkitektur, tre kommuner, tre byggemenskaper och fem engagerade arkitektkontor har TIP sökt, och fått stöd från Vinnova för att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper i Sverige.

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Byggemenskaper skiljer sig från traditionella byggprocesser genom att användarna kommer in tidigt i processen och har det avgörande inflytandet över byggnationen.
Idag finns många systemhinder som försvårar för byggemenskaper att gå från idé till realisering. Vår konstellation kommer därför fokusera på idéutveckling inom kommunal policy samt utveckla tjänster och verktyg som underlättar samverkan mellan kommuner och mindre, idédrivna aktörer. Vi arbetar för att byggandet i Sverige ska bli bredare och mer inkluderande!