Detaljplan för Mälaräng

TIP har i samarbete med AIM och EGA arbetat som strukturarkitekt åt Stockholms stad i planarbetet för Mälaräng beläget i Bredäng i sydvästra Stockholm. Området är en del av projektet Fokus Skärholmen  som syftar till att utveckla fler bostäder och kvaliteter inom Skärholmens stadsdel.
Arbetet med Mälaräng föregicks av ett mer övergripande arbete i Fokus Skärholmen där vi noga inventerade kvaliteter och utmaningar i den fysiska miljön i bl a Bredäng. Det vi slogs av var kvaliteten i de offentliga rummens gestaltning, stadsplanegreppets storslagenhet och en grad av öppenhet som man sällan ser i samtida stadsmiljöer. Ambitionen i Mälaräng blev att skapa kompletterande kvaliteter som kunde rama in och bättre binda samman Bredäng med omgivande stadsdelar.
Själva projektet bygger på att att trafiken på Skärholmsvägen, som idag fungerar som infartsled till Bredäng, Sätra och vidare mot Skärholmen, leds om, kan en del av den tas bort och istället ge plats för nära 1000 nya bostäder. Verksamhetsområdet längs E4 ligger kvar och ytterligare en förskola samt en ny grundskola planeras inom ramen för detaljplanen. Viktiga frågor i arbetet har varit att hantera trafik, buller och att skapa goda boendekvaliteter i ett till viss del utsatt läge.