Building Resilience – Moturiki

Under juni månad 2017 stod Sverige tillsammans med Fiji som värdar för FN’s Havskonferens ”the Ocean Conference”, den första konferensen i sitt slag att fokusera på ett enskilt mål i FN:s utvecklingsagenda – #14, Hållbara hav.  Det kritiska läget med bland annat försurning, nedskräpning, utsläpp och utfiskning kräver ett nytänkande kring hur våra hav ska räddas, men också helt nya metoder för hur och vem som ska utveckla förändringen.

De kustnära samhällena i Fiji går igenom kraftiga förändringar, de drabbas hårt av de höjda havsnivåerna och de höjda havstemperaturerna som skadar korallreven och ger bränsle till cykloner. Att jobba inom planetens gränser har lokalbefolkningen praktiserat i generationer, och nu krävs nya modeller i utvecklingsarbetet för att säkerställa lokalbefolkningens rättigheter samt utveckla strukturer med ökat medbestämmande och inflytande över de allt mer värdefulla marina resurserna.
Anna kommer under juli fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans med befolkningen på Moturiki, med deras småskaliga strategier och självorganisering. En utveckling som grundar sig i befolkningens egna värdegrund och önskemål. Arbetet bygger på ett flerårigt samarbetet med praktiskt uppförda återvinningsstationer och komposttoaletter som exempel på småskaliga tillägg som utvecklats genom självbyggeri.

Under besöket kommer Anna även medverka i Canberra University’s program, där Aboriginer och Torres Strait Islanders kommer studera och delta i kunskapsutbyte inom den Fijianska kontexten. Ett arbetet som fokuserar på ursprungsbefolkningens värdegrund och förståelse för vilken utveckling det ger upphov till. Kursen leds av Dr. Scott Heyes, på hemsidan kommer erfarenheterna att delas.