Anna iväg på BIØN möte i Bryssel

Nu har Building impact Zero projektet dragit igång, ett samarbete med 7 partners i fem länder. Ett utforskande arbete om hur självbyggeri och lokal byggnadstradition kan stärkas. Fortsättning följer…