Om oss

Vi är arkitekter med fokus på hållbar samhälls-utveckling. Genom samverkan omvandlar vi de stora frågorna till konkreta åtgärder som leder till förnyelse och ökad resiliens. Vi söker ständigt ny kunskap som kan nyansera och berika bilden av den värld vi lever i, för att bättre förstå hur vi med små medel ständigt kan göra den lite bättre. I det arbetet behöver vi kombinera teori och praktik för att kunna kanalisera kunskapen till konkreta resultat. På områden där vi inte själva har en djup expertis samarbetar vi med de bästa i respektive bransch. Det gör att vi kan erbjuda både en bredd och ett djup i våra projekt och att vårt arbete leder till konkreta förändringar till nytta för så många som möjligt.Vi har ett stort engagemang i samhällsdebatten, och deltar aktivt i ett flertalet nätverk. Genom våra kontakter och ideella åtaganden medverkar vi i innovativa kunskapsutbyten från föreningslivet, med civilsamhället samt inom forskningsnätverk.

 

AES Architectural Environmental Strategies är en Ideell arkitektur förening som verkar för resiliens och inkludering. TIP medverkar i AES verksamhet och projekt.
Fragile Futures är en fristående forskningsplattform med syfte att skapa kunskap kring urbana miljöer i en värld som karaktäriseras av allt mer ojämnt fördelade resurser och en ökande social ojämlikhet. TIP medverkar i nätverket.
Building Impact Zero Network, ett europeiskt samarbete och praktiskt lärande inom lokala byggtekniker. TIP medverkar i samarbetet via AES.
TIP medverkar i 500k nätverket, med Kod arkitekter, Modigminoz, Albaeco, Usify, jagvillhabostad.nu, Seniorerna, Vitec, Evidens.
Samlingsplatsen för Byggemenskaper i Sverige. TIP samarbetar med FFB