Om oss

Vi är arkitekter med fokus på hållbar samhälls-utveckling. Genom samverkan omvandlar vi de stora frågorna till konkreta åtgärder som leder till förnyelse och ökad resiliens. Vi söker ständigt ny kunskap som kan nyansera och berika bilden av den värld vi lever i, för att bättre förstå hur vi med små medel ständigt kan göra den lite bättre. I det arbetet behöver vi kombinera teori och praktik för att kunna kanalisera kunskapen till konkreta resultat. På områden där vi inte själva har en djup expertis samarbetar vi med de bästa i respektive bransch. Det gör att vi kan erbjuda både en bredd och ett djup i våra projekt och att vårt arbete leder till konkreta förändringar till nytta för så många som möjligt.

Vår modell är utformad efter vår verksamhetsidé “Theory Into Practice”, teori till praktik. En idé om att vi behöver utöka praktiknära forskning och innovationslösningar för dagens samhälle. TIP jobbar med praktiknära forskning på flera olika sätt, för att både påverka samhället idag samt att långsiktigt undersöka nya modeller och föreslå alternativa utvecklingsvägar.

Vi har tre kategorier av forsknings- och utvecklingsprojekt; utvecklingstid, idédriven forskning och tillämpad forskning, samt våra uppdrag som praktiserande arkitekter.

Utvecklingstid ger vi oss själva för att kunna utforska det vi vill, det skapar en utvecklande kultur, nyfikenhet och en frihet inom vår profession.

Idédriven forskning är projekt som vi själva driver, utifrån intresse och egna ambitioner. Här bygger vi våra nätverk och vår kunskap, vi kan ägna oss åt research och komplettera kunskaper om vår byggda miljö med delar som inte alltid beställs av en marknad.

TIP tror att mer forskning behöver omsättas i praktiken, och gärna lite snabbare. Därför investerar vi också i våra projekt med en tillämpad forskning. Forskning som vi kopplar till våra uppdrag för att verka där vi befinner oss.
Förutom att vi skapat ett spännande arbetsklimat med intressanta samarbetspartners, så ger denna modell oss utökade kunskaper inom fältet, ett stort mervärde till våra uppdrag och en nyskapande verksamhet med tydlig riktning för att bidra till ökad resiliens

Vi har ett stort engagemang i samhällsdebatten, och deltar aktivt i ett flertalet nätverk. Genom våra kontakter och ideella åtaganden medverkar vi i innovativa kunskapsutbyten från föreningslivet, med civilsamhället samt inom forskningsnätverk.

 

AES Architectural Environmental Strategies är en Ideell arkitektur förening som verkar för resiliens och inkludering. TIP medverkar i AES verksamhet och projekt.
Fragile Futures är en fristående forskningsplattform med syfte att skapa kunskap kring urbana miljöer i en värld som karaktäriseras av allt mer ojämnt fördelade resurser och en ökande social ojämlikhet. TIP medverkar i nätverket.
Building Impact Zero Network, ett europeiskt samarbete och praktiskt lärande inom lokala byggtekniker. TIP medverkar i samarbetet via AES.
TIP medverkar i 500k nätverket, med Kod arkitekter, Modigminoz, Albaeco, Usify, jagvillhabostad.nu, Seniorerna, Vitec, Evidens.
Samlingsplatsen för Byggemenskaper i Sverige. TIP samarbetar med FFB